AzTea

“ASTARAÇAY” füsunkar dadı və ətri olan doğma Azərbaycan çayını yenidən sizin süfrənizə gətirdi. Şirkətimiz sizləri Astara və Lənkəran rayonlarında yerləşən çay plantasiyalarımızdan yığılaraq müasir çay emalı fabrikimizdə istehsal olunmuş təbii çay ilə təmin etməkdən qürur duymaqdadır.
«АСТАРАЧАЙ» вновь дарит вам приятные моменты за чашкой родного азербайджанского чая с пленительным вкусом и ароматом. Натуральный, собранный на чайных плантациях компании в Астаринском и Ленкоранском районах и перерботанный на современной чайной фабрике.
Enjoy the fascinating flavour of native Azerbaijani tea from “ASTARACHAY”. Natural tea harvested from tea plantations in Astara and Lankaran regions and processed at our modern tea factory.
 
SAXLAMA MÜDDƏTİ: İstehsal tarixindən etibarən 24 ay. Quru və qoxusuz yerdə günəş şüalarından uzaqda saxlanılmalıdır.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяцев с даты производства. Хранить в сухом и защищенном от света месте без посторонмих запахов.
SHELF LIFE: 24 months from the date of manufacture. Store in a dry odourless place and away from direct sunlight.
AZtea
İNCƏ / ИНЖА / INJA
Qara çay / Черный чай / Black tea
100 q. /  гр. / g. 
250 q. /  гр. / g. 
İNCƏ –  çay kolunun üst hissəsinin incə tumurcuqlarından yığılmış əla növ qara çaydır.
ИНЖА – лучший сорт черного чая, собранный из свежих бутонов  чайного куста.
INJA –  tea is the excellent black tea collected from the newly sprung leaves of the tea shrub(bush).
DƏMLƏNMƏ QAYDASI:
Çini çaydana çay töküb üzərinə qaynadılmış su əlavə edin və 5 – 7 dəqiqə dəmləyin. 100 ml suya 2 q nisbətində çay əlavə etmək məsləhət görülür.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Насыпьте чай в фарфоровый заварочный чайник и залейте кипяченой водой. Заваривайте 5-7 минут. На 100 мл воды рекомендуется использовать 2 гр. чая.
BREWING GUIDE:
Add tea into a porcelain teapot and fill it with fresh boiled water. Brew for 5-7 minutes. It is recommended to add 2gr of tea per 100 ml water.
AZtea
QOLD / GOLD / ГОЛД
Qara çay / Черный чай / Black tea
100 q. /  гр. / g. 
250 q. /  гр. / g. 
QOLD – çay kolunun zoğ hissəsinin tam açılmamış iki üst yarpağından yığılmış əla növ qara çaydır.
ГОЛД –   является черным чаем высшего качества, собранного с не полностью раскрывшихся двух верхних листьев ростковой части чайных кустов.
GOLD – an excellent type of the black tea picked from two not fully matured upper leaves of the sprout part of tea shrub (bush).
DƏMLƏNMƏ QAYDASI:
Çini çaydana çay töküb üzərinə qaynadılmış su əlavə edin və 5 – 7 dəqiqə dəmləyin. 100 ml suya 2 q nisbətində çay əlavə etmək məsləhət görülür.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Насыпьте чай в фарфоровый заварочный чайник и залейте кипяченой водой. Заваривайте 5-7 минут. На 100 мл воды рекомендуется использовать 2 гр. чая.
BREWING GUIDE:
Add tea into a porcelain teapot and fill it with fresh boiled water. Brew for 5-7 minutes. It is recommended to add 2gr of tea per 100 ml water.
AZtea
PREMİUM / ПРЕМИУМ / PREMIUM
Qara çay / Черный чай / Black tea
100 q. /  гр. / g. 
250 q. /  гр. / g. 
PREMİUM  –  çay kolunun yenicə pöhrələnmiş üç üst yarpaqlarından yığılan əla növ qara çayların qarşığıdır.
ПРЕМИУМ –  является смесью черного чая высшего качества, собранного с трёх верхних листьев недавнего побега чайных кустов.
PREMIUM – excellent types of the black tea picked from the upper three leaves of the tea shrub (bush), that newly shoot at the beginning of May.
DƏMLƏNMƏ QAYDASI:
Çini çaydana çay töküb üzərinə qaynadılmış su əlavə edin və 5 – 7 dəqiqə dəmləyin. 100 ml suya 2 q nisbətində çay əlavə etmək məsləhət görülür.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Насыпьте чай в фарфоровый заварочный чайник и залейте кипяченой водой. Заваривайте 5-7 минут. На 100 мл воды рекомендуется использовать 2 гр. чая.
BREWING GUIDE:
Add tea into a porcelain teapot and fill it with fresh boiled water. Brew for 5-7 minutes. It is recommended to add 2gr of tea per 100 ml water.
AZtea
BUKET / БУКЕТ / BOUQUET
Qara çay / Черный чай / Black tea
100 q. /  гр. / g. 
250 q. /  гр. / g. 
BUKET – çay kolunun yenicə açılmış üst üç yarpaqlarından yığılan əla növ qara çaydır.
БУКЕТ – является черным чаем высшего качества,  только что раскрывшихся трех верхних листьев чайного куста.
BOUQUET – is an excellent black tea collected from the top three newly sprun leaves of the tea shurp(bush).
DƏMLƏNMƏ QAYDASI:
Çini çaydana çay töküb üzərinə qaynadılmış su əlavə edin və 5 – 7 dəqiqə dəmləyin. 100 ml suya 2 q nisbətində çay əlavə etmək məsləhət görülür.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Насыпьте чай в фарфоровый заварочный чайник и залейте кипяченой водой. Заваривайте 5-7 минут. На 100 мл воды рекомендуется использовать 2 гр. чая.
BREWING GUIDE:
Add tea into a porcelain teapot and fill it with fresh boiled water. Brew for 5-7 minutes. It is recommended to add 2gr of tea per 100 ml water.