Çay Sahələri

Çay istehsalı üçün istifadə olunan xammal Azərbaycanın Astara və Lənkəran rayonlarında yerləşən çay plantasiyalarımızdan təmin edilir. Çayların becərilməsi və emalı zamanı heç bir qatqıdan istifadə edilmir. Plantasiyalarımızın ümumi sahəsi 450 hektardır. 
Сырье, используемое для производства чая, поставляется с наших чайных плантаций в Астаринском и Ленкоранском районах Азербайджана. Никакие добавки не используются при выращивании и переработке чая. Общая площадь наших плантаций составляет 450 га. 
The tea is grown and harvested from the company’s tea plantations located in Astara and Lankaran regions of Azerbaijan.No additives or chemicals are used during cultivation and processing. Today the company owns 450 hectares of tea plantations.